<ruby id="122wi"></ruby>
 1. <track id="122wi"><em id="122wi"></em></track>

   1. <track id="122wi"></track>
                

    產品展示 Product

    TRIBO Series系列電弧/磁控濺射多功能鍍膜設備

           真空室選項——野馬的高度可配置的解決方案從一個室選擇基于數量的來源。高達8沉積位置可以配置一系列的沉積來源和電源配置。

     

          

     

     

     

      
    梅花园200吹做城中村
     <ruby id="122wi"></ruby>
    1. <track id="122wi"><em id="122wi"></em></track>

      1. <track id="122wi"></track>